Učešće Pedagoškog fakulteta na studentskom simpoziju “Let’s Read at Tertiary Level”

Studenti Odsjeka za engleski jezik i književnost, pod mentorstvom doc.dr. Alma Pehlivanović, a u pratnji asistentice Naile Elkasović-Abdić, su učestvovali na “Let’s Read at Tertiary Level” studentskom simpoziju. Simpozij je održan na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a učesnici su bili studenti sa šest BiH univerziteta. Naši studenti su uspješno predstavili svoj DBP (Drama-based Pedagogy) čas baziran na knjizi The House on Mango Street. Pored toga, imali su priliku da učestvuju u različitim edukativnim i interesantnim aktivnostima, te razmjenjuju znanja, ideje i iskustva sa studentima sa ostalih BiH univerziteta.