troškovi školarine i drugih usluga koje Univerzitet u Bihaću pruža studentima I (prvog) ciklusa u statusu redovnih, redovnih samofinansiraju i vanrednih studenata

troškovi školarine i drugih usluga koje Univerzitet u Bihaću pruža studentima I (prvog) ciklusa u statusu redovnih, redovnih samofinansiraju i vanrednih studenata