Saradnja sa Univerzitetom Poitier u Francuskoj

 

Na Univerizitetu u Bihaću i Pedagoškom fakultetu, ove sedmice boravila je prof. dr. Sanja Bošković Danojlić,  sa Univerziteta Poitier u Francuskoj. Profesorica Bošković je studentima i nastavnicima Pedagoškog fakulteta predstavila živopisni Poitier, u kojem boravi oko 30.000 studenata, upoznala sa načinom funkcioniranja studentskog života te predstavila aktivne pozive za nastavnike i studente koji mogu izvjestan period provesti na studijskom boravku u ovim francuskom gradu.

Predstavljajući rad 48 laboratorija koje postoje na ovom Univerzitetu, prof. Bošković je izdvojila laboratoriju UR 15072 MIMMOC u okviru koje je osnovan i Evropski centar za slavistiku, što otvara mogućnost  profesorima i studentima Odsjeka za bosanski jezik da dio studijskog života osjete u Poitieru. Prof. Bošković nakon Bihaća nastavlja posjetu Univerzitetu u Sarajevu, a kasnije i drugim javnim visokoškolskim institucijama u BiH.