Rezultati završnog ispita iz Grafolingvistike

Ermina Ramić 35/40 = 87, 50% = 9
Almedina Miljković 35/40 = 87, 50% = 9
Emina Toromanović 31/40 = 77, 5% = 8
Merima Šahinović 30/40 = 75% = 8
Lamia Topić 28/40 = 70% = 7
Merjema Dizdarević 27/40 = 67% = 7