Rezultati pismenoga ispita iz Grafolingvistike (2. ispitni termin)

Sara Dedić 41/57 = 71, 92% = 7
Nejra Lipovača 35/57 = 61, 40% = 6
Jasmina Šuvić 34/57 = 59, 64% = 6
Emina Abdić 34/57 = 59, 64% = 6
Medin Islamović 24/57 = 42, 10% = 5
Elma Alibegović 15/57 = 26, 31% = 5
Aida Šiljdedić 13/57 = 22, 80% = 5
Ermina Demirović 0/57

Stari NNP:
Zerina Kovačević 22/40 = 55% = 5
Sanela Veladžić 19/40 = 47, 5% = 5

*** Uvid u radove studenti mogu izvršiti u četvrtak i petak od 11 do 14h!