Rezultati pismenog ispita iz predmeta Uporedna gramatika slavenskih jezika i Staroslavenski jezik

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Uporedna gramatika slavenskih jezika

Šifra: Cvijet  17/76, 22% = 5

Šifra: 20 – 1995 36,5/76,  48% = 5

Ferida Mahmić  17,5/76, 23% = 5

Dženana Rahmanović  12/76, 15% = 5

Elma Buljubašić  30/76, 39% = 5

Aida Durić  4/76 = 5

 

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Staroslavenski jezik

Lejla Dervišević  5