Rezultati pismenog ispita iz Bosanskoga jezika 2 (RN i PO)

Ispit je rađen 8.9.2016., a položila ga je studentica Anesa Alibegić.

Studenti koji nisu položili mogu doći na uvid rada 22.9.2016. godine (od 10.00 do 12.00h).