Rezultati pismenih ispita iz Norme i kulture jezika i Historije bosanskoga standardnog jezika

Norma i kultura jezika:

Samra Veladžić 73/84 = 86,90%

Jasmina Jukić 68/84 = 80,95%

Aida Kurtović 64,5/84 = 76,78%

Sanela Samardžić 62/84 = 73,80%

 

Historija bosanskoga standardnog jezika:

Rijeka 40/45 = 88,88%

Maj 40/45 = 88,88%

Gajret 40/45 = 88,88%

Podzemlje 38/45 = 84,44%

Emina Toromanović 36/45 = 80%

Fahrudin Eminić 35/45 = 77,77%

Ilma Bešić-Crnkić 33/45 = 73,33%