Rezultati pismenih ispita iz Grafolingvistike, Historije bosanskoga književnog jezika i Historije bosanskoga standardnog jezika

Grafolingvistika:

Sara Dedić – 9

Nejra Lipovača – 8

Jasmina Šuvić – 7

Emina Abdić – 6

Historija bosanskoga književnog jezika:

Šifra:

Zima – 6

Opet – 5

Knjiga – 5

Historija bosanskoga standardnog jezika:

Šejla Golubović – 7

Elvira Redžić – 6

*** Uvid u radove – srijeda i četvrtak od 11 do 13h.

Leave a Reply