Rezultati ispita iz Uporedne gramatike slavenskih jezika

Selma Kurtović 15/25 = 60%

Emina Račić 12/25 = 48% = 0

Zerina Kovačević 9/25 = 36% = 0