Rezultati ispita iz Lingvostilistike

Položili su:

Elma Buljubašić – osam (8)

Ferida Mahmić – 24 boda