Rezultati ispita BJKH i RN

Rezultati ispita iz predmeta Bh književnost srednjeg vijeka i osmanskog perioda

Položila je:

Dedić Šejla 6

Rezultati ispita iz predmeta Savremena bh književnost

Studenti koji su pristupili ispitu nisu položili.

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u teoriju književnosti RN i BJKH
Položili su:

Arnautović Ditka 7

Mahmić Sinanan 6

Sivac Semira 6

Omanović Dženana 7

Alibegović Elma 7

Mikulec Suzana 7

Rezultati ispita iz predmeta Teorija književnosti

Položio je:

Halilović Emir 6

Rezultati ispita iz predmeta Književne i kritičke teorije XX vijeka

Položila  je:

Lulić Someja

Upis ocjena za sve predmete je u utorak 2.2. 2016. u 9:00.