Raspored predavanja za Odsjek BJKH – ljetni semestar

U nastavku teksta možete preuzeti raspored predavanja na Odsjeku za bosanski jezik sa književnošću i historija za ljetni semestar akademske 2018/2019. godine.

Raspored predavanja BJKH ljetni semestar