Raspored predavanja kod dr. sc. Remzije Hadziefendić-Parić

Predavanja kod prof. dr. Remzije Hadžiefendić-Parić održat će se prema sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 4. I.
Sintaksa 8,00 – 12,00h
Bosanski III 14,00 – 18,00h

Utorak, 5.I.
Sintaksa i Bosanski III 10,00 – 19,00

Srijeda, 6.I.
Sintaksa i Bosanski III od 10,00h

Četvrtak, 7.I.
Sintaksa 8,00 – 12,00h

Petak, 8. I.
Bosanski III 15,00 – 19,00h

Subota, 9. I.
Sintaksa 8,00 – 12,00h
Bosanski III 13,00 – 17,00h