Otkazuju se predavanja iz Staroslavenskoga jezika i Historije bosanskoga književnog jezika

Otkazuju se predavanja iz Staroslavenskoga jezika i Historije bosanskoga književnog jezika. O novom terminu predavanja studenti će biti obaviješteni.