Raspored predavanja iz Staroslavenskog jezika i Historije bosanskog standardnog jezika

Petak, 4. 3.

12. 00 – 15. 30   Starolsavenski jezik

15. 45 – 19. 00   Historija bosanskog standardnog jezika

Subota, 5. 3.

8. 00 – 11. 30    Historija bosanskog standardnog jezika

12. 30 – 16. 00  Starolsavenski jezik