Prijevoz studenata iz Kampusa

Poštovani studenti,

Nakon jutrošnjeg sastanka sa direktorom Una-transporta, Jonuzi Isakom, menadžerom Arisom Jonuzijem a kojem su pored predstavnika Asocijacije studenata Pedagoškog fakulteta, Šeherzade Begić prisustvovali i dekani Biotehničkog i Pedagoškog fakulteta, prof. dr. Husein Vilić, prof.dr. Vildana Pečenković i prodekan za nastavu Biotehničkog fakulteta doc.dr. Vildana Jogić, dogovoreno je sljedeće:

Cijena mjesečne karte za studente iznosi 15.00 KM

Cijena karte u jednom smjeru iznosi 1 KM.

Studenti prilikom izdavanja mjesečne karte moraju ponijeti jednu fotografiju za iskaznicu.

Studenti mjesečnu kartu mogu koristiti svaki dan i to najviše dva puta (dva dolaska).

Ugovorene linije idu prema sljedećem redoslijedu:

7,25 – 8.00

8,25 – 9.00

9.25 – 10.00

10.25 – 11.00

11.25 – 12.00

13.25 – 14.00

15.25 – 16.00

16.25 – 17.00

Posljednji povratak je u 18.45.    

 

PREVOZ VIKENDOM JE U DOGOVORU SA FAKULTETIMA I PREMA POTREBI.