Predstavnici Unije studenata Univerziteta u Bihaću posjetili Pedagoški fakultet

Unija studenata Univerziteta u Bihaću, nedavno je izvršila izborni proces i imenovala novo rukovodstvo. Tim povodom obišli su svih sedam organizacionih jedinica i upoznali se sa menadžmentom fakulteta. Tokom ove sedmice Unija studenata koju su predstavljali: Adnan Kovačević – predsjednik Unije studenata, Najda Dautović – potpredsjednik Unije i predsjednik Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta, Ejub Piralić – predsjednik Organizacije studenata Tehničkog fakulteta i potpredsjednik Skupštine USUB, Edin Čaušević – potpredsjednik Organizacije studenata Tehničkog fakulteta i Aida Ramić – sekretar upravnog odbora Unije i predsjednik Asocijacije studenata Pedagoškog fakulteta, posjetili su Pedagoški fakultet i razgovarali sa dekanicom prof.dr. Vildanom Pečenković i prodekanom za nastavu i studentska pitanja prof.dr. Bernadinom Ibrahimpašićem.

Tokom razgovora, obe strane su iskazale spremnost za saradnju i zajedničko djelovanje u cilju afirmacije Univerziteta u Bihaću.