Predavanja kod Prof. dr. Saliha Jalimama

OBAVIJEST ZA I GODINU

Prof. dr. Salih Jalimam će održati predavanja iz predmeta Historija BiH starog vijeka u subotu i nedjelju, 12. i 13. mart prema rasporedu:

 

Subota, 12. III

Učionica 2

09.00-10.30

10.45-12.15

12.30-14.00

14.15-15.45

 

Nedjelja, 13. III

Učionica  2

09.00-10.30

10.45-12.15

12.30-14.00

14.15-15.45

 

 

Iz Odsjeka