Poziv za učešće u 13. BHAAAS Simpoziju iz oblasti društvenih nauka

Bosansko-hercegovačka američka akademija nauka i umjetnosti (BHAAAS) poziva sve zainteresirane nastavnike i studente da uzmu učešće u 13. BHAAAS Simpoziju iz oblasti društvenih nauka koji će se održati u Sarajevu od 24. do 26. juna 2022. godine.

Ovogodišnji plenarni izlagači su Dr Jago Salmon (Velika Britanija), šef ureda UN-a u Sarajevu sa 15 godina iskustva u razvoju programa za područja ugrožena konfliktom. Njegovo plenarno predavanje ce se fokusirati na promjenjivu prirodu konflikta u multipolarnoj globalizaciji.

Profesorica Anne Gilliland, sa Univerziteta u Californiji Los Angeles, direktorica je Centra za informacije kao dokaze, a njeno plenarno izlaganje će se fokusirati na primorane i dobrovoljne migracije.

Rok za prijavu sažetaka je 1. mart 2022. godine.

Dodatne informacije i linkovi za prijavu dostupni su na web stranici https://bhaaas.org/sarajevo-2022/social-sciences-symposium/