Poziv na III međunarodnu naučno-stručnu konferenciju: Profesionalna rehabilitacija – stanje, mogućnosti i perspektive

 

III MSK

Prijavni list možete preuzeti na sljedećem linku: PRIJAVNI LIST RADIONICE