Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji sa JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona 

 

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću nastavlja sa aktivnostima unapređenja saradnje sa institucijama iz oblasti odgoja i obrazovanja, a koje za cilj imaju provođenje i promociju aktivnosti vezanih za razvoj nastavničkih kompetencija.

Danas su čelni ljudi Pedagoškog fakulteta i Pedagoškog zavoda USK potpisali  Memorandum o razumijevanju i saradnji, a kako bi postojeće resurse stavili u funkciju povezivanja, podrške i dijeljenja informacija u svrhu efikasnijeg provođenja edukacija /seminara/stručnih usavršavanja odgajatelja i nastavnika u predškolskim i školskim ustanovama na području USK-a.

Pedagoški fakultet i Pedagoški zavod svoju međusobnu saradnju zasnivaju na zajedničkim interesima, u skladu sa svojim osnovnim djelatnostima i započetim procesima i reformama u oblasti odgojno-obrazovnog rada.