Održano predavanje prof.dr. Ranka Rajovića za studente Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

“Ne možemo očekivati da djeca i odrasli posjeduju funkcionalno znanje ukoliko okolina njeguje isključivo reproduktivno” kaže prof. dr. Ranko Rajović autor programa NTC sistema učenja. On smatra da cilj škole treba težiti ka tome da nauči djecu da misle i da povezuju informacije, a ne da bude usmjerena isključivom pamćenju činjenica.

Naravno, informacije su nam potrebne kako bi iste bile u funkciji povezivanja, stvaranja, kreiranja, ali ne smijemo ostati samo na nivou memorisanja jer tada prihvatamo za istinu samo ono što piše u udžbeniku ili nastavnik kaže. Postoje mnogi kreativniji načini za poučavanje i učenje istih.

Profesor navodi da “9/10 najtraženijih zanimanja uopšte nije postojalo prije 10 godina, te ukoliko ne promijenimo paradigmu gledanja na obrazovanje, nećemo osposobiti mlade za izazove budućih zanimanja.”

Količina memorisanih informacija koje nisu u funkciji učenja, ocjenjivanje memorisanog i količina zapisanih informacija – ne znači znanje.

Važnu ulogu u ovom procesu imaju roditelji koji od najranijeg perioda trebaju pomoći u kreiraju okruženja u kojem će se stimulirati rast i razvoj djeteta.

U toku predavanja, pojavile su se mnoge teme koje će biti predmet zajedničkog rada u budućnosti sa profesorom, zbog čega mu se posebno zahvaljujemo u ime studenata i nastavnog osoblja.

Predavanju su prisustvovali i stručni saradnici Udruženja pedagoga USK i članovi Udruženja 5+ koje je bilo partner Pedagoškom fakultetu u organizaciji događaja.

Interesantne razgovore sa profesorom pogledajte na sljedećim linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=yGpIptOGpyQ

https://www.youtube.com/watch?v=9IGGSZyRlxo

[ngg src=”galleries” ids=”46″ display=”basic_thumbnail”]