Odluke o usvajanju preliminarnih rang lista i spiskova primljenih kandidata za upis u prvi godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini

U nastavku teksta možete preuzeti Odluke o usvajanju preliminarnih rang lista i  spiskova primljenih kandidata za upis u prvi godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini.

Odluka o usvajanju preliminarne rang liste i  spiskova primljenih kandidata I ciklus

Odluka o usvajanju preliminarne rang liste i  spiskova primljenih kandidata II ciklus