Odluka o prijenosu radnog dana

U skladu sa dostavljenim aktom (Obavijest broj: 09-34-sl/18 od 25.04.2018. godine) Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, da se Prvi maj/svibanj Međunarodni praznik rada, obilježava dva dana 1 i 2. maja/svibnja (utorak i srijeda) i preporukom da se u skladu sa organizacijom poslova i radnih zadataka omogući zaposlenicima da 30.04.2018. godine (ponedjeljak) bude neradni dan, obavještavaju se Fakulteti/Stručne službe Univerziteta u Bihaću da će 30.04.2018. godine (PONEDJELJAK) blti neradni dan.

Određuje se da će se neradni dan 30.04.2018. (ponedjeljak) odraditi dana 05.05.2018. godine (subota), o čemu su Fakulteti dužni da putem oglasnih tabli i web stranice Fakulteta/Rektorata obavijeste zaposlenike i studente Univerziteta.