Odluka Fondacije za izdavaštvo FBiH o dobitnicima sredstava za izdavanje knjiga

Fondacija za izdavaštvo donijela je Odluku o dobitnicima sredstava za izdavanje knjiga (za 2017. godinu). 

Molimo sve nastavnike koji pripremaju rukopise za sljedeću godinu da blagovremeno dostave svoje projekte i da prate obavijesti na stranici Fondacije za izdavaštvo Federacije Bosne i Hercegovine (http://www.fondacijaizdavastvo.ba/web/).