Odbrana doktorske disertacije

pfb-unbi-3

Na temelju članka 24. Statuta Filozofskoga fakulteta u Rijeci i članka 32. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Fakulteta, Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta u Rijeci na svojoj 2. sjednici u akademskoj godini 2015./2016., održanoj 26. studenoga 2015., donijelo je sljedeću

ODLUKU

  1. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije naslova „Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima srednjovjekovne Bosne“, studentice: Almire Džanić u sastavu:
  • prof. dr. sc. Sanja Zubčić
  • dr.  sc. Mateo Žagar
  • dr.  sc. Amira Turbić-Hadžagić
  • dr.  sc. Diana Stolac
  • dr.  sc. Tanja Kuštović
  1. Za zapisničara se imenuje dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić.
  • Utvrđuje se datum obrane doktorske disertacije 10. prosinca 2015. u 12:00 sati.

Obrazloženje

Nakon prihvaćanja pozitivnog izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije naslova „Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima srednjovjekovne Bosne“, studentice Almire Džanić, Fakultetsko vijeće je sukladno članku 67. st. 6. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci, imenovalo Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u gore navedenom sastavu.