Obraćanje dekanice Pedagoškog fakulteta

 

Dragi studenti,

Pandemija virusa COVID-19 koja je zahvatila cijeli svijet, po svemu do sada viđenom, najozbiljnija je situacija koja je naše društvo zahvatila nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, a Evropu od Drugog svjetskog rata.

Krizna situacija u kojoj se nalazimo je traumatizirajuća za sve podjednako. Iako su neke kategorije stanovništva više ugrožene, niko nije pošteđen. Sigurna sam da smo do sada shvatili ozbiljnost situacije i svi se prilagodili novonastalim uvjetima života. Oni podrazumijevaju smanjenu socijalnu interakciju i  ograničeno kretanje za sve. No, kako je čovjek socijalno biće, vrlo je važno da budemo u kontaktu sa članovima porodice, prijateljima i drugim dragim ljudima. Važno je da vrijeme provodimo u aktivnostima koje nam prijaju i pozitivno utiču na naše raspoloženje, a da smo što manje pod negativnim uticajem često protivrječnih informacija i vijesti koje dobijamo putem društvenih mreža. Važno je da vodimo računa o našem fizičkom i mentalnom zdravlju, da poštujemo i pridržavamo se preporučenih mjera opreza. Svi smo dobili savjete kako da promijenimo naše životne navike za opće dobro svih nas i zajednice u kojoj živimo, a posebno kako bismo zaštitili najranjivije među nama.

Dragi studenti, nastava na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću realizira se danas u novim uvjetima i virtuelnim učionicama. Svi materijali su dostupni online, nastavnici i saradnici će pružiti svoju punu podršku i dostupni su vam u vrijeme konsultacija, ali i širi vremenski period, a sve kako bi iz ove bitke, zajedno izašli kao pobjednici. Vrijeme je da svi budemo odgovorni, disciplinovani i savjesni, u nadi, da ćemo kraj semestra dočekati u našim učionicama.

 

Dekanica Pedagoškog fakulteta

Prof. dr. Vildana Pečenković