Obavijest za studente koji studiraju po predbolonjskom načinu studiranja

Studenti koji studiraju po predbolonjskim nastavnim planovima i programima obavezni su okončati studij do 30.09.2017. godine. U protivnom su obavezni preći na novi nastavni plan i program.

Studentska služba