Obavijest o predavanju prof.dr. Ranka Rajovića

U petak, 13. 11. 2020. godine s početkom u 10:00 h će biti upriličeno predavanje prof.dr. Ranka Rajovića za sve zainteresirane studente Pedagoškog fakulteta. Uz Pedagoški fakultet, organizator predavanja je Udruženje za obrazovne inicijative 5+.

Studenti će link za predavanje dobiti putem infoservisa, a predavanju će prisustvovati uposlenici Pedagoškog fakulteta, članovi Udruženja pedagoga i psihologa USK i nastavnici Unsko-sanskog kantona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANKO RAJOVIĆ

Ranko Rajović je specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač je Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Predsjednik Mense Srbije bio je u dva mandata, dugogodišnji je član Borda direktora svjetske Mense (2000 – 2010) i predsjednik Komiteta za darovitu djecu svjetske Mense (2010 – 2012). Na kongresu Mense International, održanom na Novom Zelandu krajem oktobra 2010. godine imenovan je za predsjednika Komiteta svjetske Mense za darovitu djecu. Ova počast je uslijedila poslje Rajovićevog višegodišnjeg bavljenja darovitom djecom i programima u vezi sa darovitošću najmlađih. U 2015. godini dobio je priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensa education and research foundation) za intelektualni doprinos društvu. Radi na Pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji.

 

ŠTA JE MENSA?

Mensa Srbije je dio Mense Internacional, međunarodnog udruženja ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije. Mensa pruža priliku da se osobe visokog koeficijenta inteligencije druže, razmjene misli i iskustva, sarađuju na zajedničkim aktivnostima i naravno, zabave. Mensa je latinska reč za “okrugli sto”. Naziv simbolizuje princip ravnopravnosti svih članova.
Jedini uslov za prijem u Mensu je postignut rezultat na testu, takav da je koeficijent inteligencije (IQ) veći od 133 po Bineovoj ili 148 po Katelovoj skali. Statistički, ovakav rezultat može da postigne 2% ukupne populacije.
Članstvo u Mensi je dobrovoljno. Svima koji su testiranjem stekli pravo na prijem upućuje se poziv da postanu članovi udruženja. Prihvatanjem članstva prihvatate i statut udruženja. U statutu, sem formalnih članova vezanih za organizaciona pitanja, stoji samo jedan član koji vas obavezuje: svoje stavove ne smijete pripisivati Mensi kao stavove udruženja. Ipak, pri iznošenju svojih stavova, smijete da napomenete da ste član Mense.
Mensu su osnovali Englez Lancelot Ware i Australijanac Roland Berrill 1946. godine u Oxfordu. Ware je imao viziju “saveza superiornih umova”, koji bi mogli značajno da doprinesu rješavanju problema u raznim područjima: obrazovanje, mir u svijetu, etika, psihologija itd. Ciljevi Mense su: rad na prepoznavanju inteligencije, njenom razvoju i upotrebi radi dobrobiti čovječanstva.