Obavijest asocijacije studenata Pedagoškog fakulteta

Dragi studenti,

U sklopu projekta Teacher, čiji je voditelj prof. dr. Nijaz Skender, studenti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću su dobili 5 kompjutera koji su postavljeni ispred studentske službe. Kompjuteri su namijenjeni upravo vama, koji imate veće pauze između predavanja da obavite prepravke svojih radova, da radite seminarske radove, za prijavu ispita, i druge radnje vama bitne.
Kompjuteri su u pripravnosti samo studentima i mogu se koristiti odmah.
Ovim putem se zahvaljujemo Evropskoj Uniji koja ovakvim projektima podržava studente i sredstva namjenjuje u ovakve projekte.

Asocijacija studenata „Educo“
Pedagoški fakultet Bihać