Metodički pristup u radu sa djecom s govornim i motoričkim teškoćama

Nakon potpisivanja partnerstva sa Centrom za razvoj inkluzivnih praksi (Bihać/Cazin) i dugogodišnje prakse da studenti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću koriste resurse Centra, danas smo na predavanjima iz predmeta Inkluzivna praksa ugostili stručnjake “CRIP – Cazin”.  Nermin Memić, dipl. defektolog – logoped i Nermin Rizvić, ba spec. edukacije i rehabilitacije, podržali su inspirativnim i interaktivnim predavanjem proces osnaživanja budućih nastavnika, te za kraj podijelili korisne savjete i materijale za blisku, profesionalnu budućnost. Ideja je da stručnjaci  iz prakse podijele iskustva koja se tiču rada sa korisnicima koji imaju govorne, motoričke ili multiple teškoće, a da studenti sagledavajući predstavljena iskustva organizirano koriste resurse centara tokom i nakon studija.

Nastavnici svakodnevno koriste resurse centara Bihać i Cazin, a današnje iskustvo je svjedočilo otvorenosti ustanova, Pedagoškog fakulteta i Centra za razvoj inkluzivnih praksi da je uz interdisciplinaran pristup izučavanju nastavnih sadržaja moguće uživati u različitim perspektivama i suštini učenja. 

Moderatorica današnjeg susreta bila je doc. dr. Šejla Bjelopoljak.