Međunarodna ljetna škola u Oslu

OsloUniFederalno ministarstvo obrazovanja i nauke nam je proslijedilo obavijest o održavanju Internacionalne ljetne škole u Oslu (ISS) koja u saradnji sa Univerzitetom u Oslu organizuje kurseve norveškog jezika, kulture i društva u periodu od 25.06. do 05.08,2016. godine.

Rok za podnošenje aplikacija je 01.02.2016. godine, a apliciranje se vrši direktno putem web stranice Soknadsweb: http://fsweb.no/sokweb/login.jsf?inst=ntnu, a na kojoj se nalaze i dodatne informacije o školi, stipendijama, te načinu i postupku apliciranja.