Magazini studenata Odsjeka za engleski jezik i književnost

Kraj predavanja svake akademske godine posljednjih nekoliko godina “tradicionalno” obilježavamo i magazinima studenata Odsjeka za engleski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Eseji, kratke priče i pjesme koje možete pročitati u najnovijim izdanjima magazina sve četiri godine plod su kreativnog pisanja u sklopu Seminara s lektorom. Nadamo se da ćete uživati u čitanju magazina.

Magazine_4th_year_2016 Magazine_1st_year_2016 Magazine_2nd_year_2016 Magazine_3rd_year_2016