Ljetna i jesenska škola Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za studente slavističkih studija

  1. Ljetna škola hrvatskog jezika i književnosti Croaticum, 24.06.2023. – 12.07.2024., 4 ECTS (info: https://croaticum.ffzg.unizg.hr/?page_id=1103 )
  2. Croaticum Jesenska škola hrvatskog jezika i književnosti, 02.09.2023. – 20.09.2024., 4 ECTS (info: https://croaticum.ffzg.unizg.hr/?page_id=1672 )

Kroz CEEPUS mrežu Slavenska filologija i njeni kulturni konteksti dostupno je 20 stipendija po svakom događaju za studente i doktorande na partnerskim institucijama, među kojima je i Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Stipendija pokriva punu školarinu (studenti bez stipendije plaćaju 450€). Dodatno, studenti će dobiti 260 €, a doktorandi 300 €. Osiguran je besplatan smještaj u studentskom domu.

Prijavu je potrebno dostaviti putem www.ceepus.info i potvrditi je od strane lokalnih CEEPUS koordinatora najkasnije do 25. aprila.

Više informacija na linku https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTfg66c0BhDc0ni4UzqNSNqzcNvxwnZ0MMz4fvueU9E-Om9duO6Yl78Qq-WEDSiD1TNjio4pu