Krajnji rok za upis studenata u I godinu

pfb-unbi-3

Studenti koji su primljeni na Pedagoški fakultet u Bihaću obavezni su obaviti upis najkasnije do petka 30.9.2016. godine do 14:00 sati.