Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2017. godini

Obavještavaju se svi zainteresirani nastavnici Univerziteta u Bihaću da je u četvrtak, 4. maja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2017. godini koji ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja. Pravo prijave imaju između ostalih i javni univerziteti, a svi detalji konkursa kao i obrazac za prijavu dostupni su na internet stranici Ministarstva http://www.fmon.gov.ba .

Svi zainteresirani nastavnici Univerziteta u Bihaću podršku pri prijavi mogu dobiti u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta, uz obavezu da se u Ured jave do 15. maja 2017. godine ili na mail dzalila.muharemagic@unbi.ba .

Sve prijave moraju biti zaprimljene uz popratni akt na protokol Rektorata najkasnije do 22. maja 2017. godine kako bi se mogla izvršiti pravovremena priprema dokumentacije za slanje u Federalno ministarstvo.