Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u ak. 2016/2017. godine – Drugi upisni rok

UNBI - Grb

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09) i Odluke Senata, broj 06-5194/2016 od 05.09.2016. godine Univerzitet u Bihaću objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ
za upis studenata u I godinu studija na fakultete/Visoka škola Univerziteta u Bihaću u
akademskoj 2016/2017. godini u Prvi ciklus studija – drugi upisni rok

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

Leave a Reply