KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2017/2018. godini u Prvi ciklus studija

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09, 9/10,4/11, 6/13 i 6/17), i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-1049/2017 od 06. 2017. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj

2017/2018. godini u Prvi ciklus studija

 

Konkurs / natječaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2017/2018. traje od 21. 06. do 05. 07. 2017. godine.

Za prijavu na KONKURS/NATJEČAJ za upis u I godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:

  1. Prijava na Konkurs,
  2. Originalne svjedodžbe/ovjerene fotokopije o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta/potvrda za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH
  3. Originalnu diplomu/ovjerenu fotokopiju o završenoj srednjoj školi
  4. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
  5. Uplatnicu od 20 KM – Primjerak uplatnice
  6. Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.


Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Od akademske 2017/2018 godine kandidati se mogu prijaviti na dva fakulteta/studijska programa na Univerzitetu u Bihaću. Original dokumenti se predaju na fakultet/studijski program primarnog izbora, a ovjerena fotokopija dokumenata na fakultet/studijski program alternativnog izbora. Po završetku Konkursne procedure nakon objavljivanja rang-liste kandidata, primljeni kandidat se na izabrani fakultet Univerziteta u Bihaću, upisuje sa original dokumentima.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u  I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću možete preuzeti ovdje.