Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu

Fond za zastitu okolisa

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je 09.3.2016. godine (“Službene novine FBiH”, broj: 18/16 od 09.3.2016. godine, dnevni listovi „Dnevni avaz“ i „Večernji list“ od 09.3.2016. godine) „Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/1“.

Prijaviti se mogu: U skladu sa vrstom programske aktivnosti na koju apliciraju, pravo učešća imaju: organi i tijela federalne uprave, kantoni, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove i privredna društva.

Rok za prijavu: Konkurs je objavljen 09.3.2016. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Više detalja na http://www.fzofbih.org.ba/v2/vijest.php?akt_id=153

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću