Izmjene u rasporedu predavanja DPPO programa

Došlo je do malih izmjena u rasporedu predavanja za polaznike DPPO programa, izmjene su sljedeće:

 

Pedagogija: 

11.4. 2017. 15:00 – 18:15

12.4. 2017. 15:00 – 18:15

19.4.2017.  15:00 – 18:15 

Didaktika:

06.4. 2017. 15:00 – 18:15

13.4. 2017. 15:00 – 18:15

Metodika:

10.4.2017. 15:30 – 18:45

25.4. 2017. 15:00 – 18:15