Info servis – predavanja

pfb-unbi-3

Raspored predavanja za studente Pedagoškog fakulteta u Bihaću na kojem će se studenti upoznati sa Info servisom Pedagoškog fakulteta u Bihaću će se održati po sljedećem rasporedu:

Srijeda 16.12.2015.                      

10:00 – MFMI 2. i 4. godina

10:00 – TOS sve godine

10:00 – PO 3. godina

11:00 – MFMI 1. godina

11:00 – MFMI 3. godina

11:00 – PO 1. i 4. godina

11:00 – NJJK 3. i 4. godina

 

Četvrtak 17.12.2015.                 

11:00 – BJK 1. i 2. godina

11:00 – RN 1. godina

12:00 – RN 2. 3. i 4. godina

12:00 – EJK 4. godina

 

Petak 18.12.2015.                       

10:00 – EJK 1. 2. i 3. godina

11:00 – BJK 3. i 4. godina

11:00 –  NJJK 1. i 2. godina

11:00 –  PO 2. godina