I, II: Raspored predavanja iz Fonetike i Morfologije

Predavanja će biti održana u petak, 11. 12.  prema sljedećem rasporedu:

  1. 00 – 11. 15     Morfologija

11. 30 – 15. 00  Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom