Časopis Post Scriptum – Poziv za dostavu fotografija/likovnih priloga

Kako časopis Post Scriptum prakticira promociju fotografija/likovnih radova/crteža, ovim putem obavještava sve zainteresirane da mogu aplicirati za naredni broj.

Potrebno je da se aplikanti sa svojim radovima/prilozima (do 5 radova), jave redakciji časopisa na e-mail: pfcasopis@gmail.com.

Uz radove, obavezno je dostaviti kraću biografiju autora.

Tročlani žiri donijet će odluku o radovima koji će ući u naredni broj.

Vremenski rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti na web stranici časopisa.

 

Post Scriptum, 14. novembar, 2019.