BJK III: Raspored predavanja iz Bh.književnosti između dva svjetska rata

Predavanja će se održati prema sljedećem rasporedu:

SUBOTA, 26.12., 13.00 – 14.30
14.45 – 16.00
NEDJELJA, 27.12., 13.00 – 14.30
14.45 – 16.00
ČETVRTAK, 31.12., 12.00 – 13.30
ČETVRATK, 7.1., 12.00 – 13.30
PETAK, 8.1., 10.30 – 12.00
SUBOTA, 9.1., 10.00 – 11.30
11.45 – 13.15

Predavanja će se održati u učionici br.2