BJK III: Raspored predavanja (Bh.književnost između dva svj.rata)

Raspored:
7.1. (četvrtak), 12.00 – 13.15
13.30 – 15.00
8.1. (petak), 10.00 – 11.30
11.45 – 13.00
9.1. (subota), 13.00 – 14.30
14.45 – 16.15