Aktivizam studenata “Moja akcija – Probudi, pokreni, promijeni!”

“U okviru kolegija Specijalne pedagogije, planirane predispitne obaveze podrazumijevaju i jednu od aktivnosti studenata od koje društvo, zajednica ima korist.

Inovativnost ovog semestra iz “Moje akcije” se ogleda u aktivizmu 66 studenata koji su svoje znanje stekli izučavanjem pedagoške literature i istraživačkim radom, a koji se odnosio na uočavanje prepreka koje onemogućavaju neometano sudjelovanje svih građana u svakodnevnom životu. “Moja akcija” kroz moto “Probudi, pokreni, promijeni”, opisana je kroz 10 strip priča i govori o fenomenima koji ugrožavaju ostvarenje ljudskih prava sa pedagoškim savjetom o uklanjanju barijera i pravu pojedinca na učenje i učešće bez obzira na teškoće.

Motivacija za učenje i senzibilizacija studenata sa Odsjeka BJK, EJJK, NJJK, PO, RN i TOS doprinijela je upisivanju istih studenata na listu aktivnih građanki i građana BiH, koji su svoj glas dali marginaliziranim skupinama tokom 16 dana aktivizma i obilježavanju Dana ljudskih prava, 11.12.2017.godine.

Poruka sa sastanka sa predstavnicima grupa na Pedagoškom fakultetu u Bihaću je jasna: “Učenje jeste zabavno, pridružite nam se!”