KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u ak. 2016/2017

UNBI - Grb

UNIVERZITET  U  BIHAĆU raspisuje

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću
u akademskoj 2016/2017. godini

Download link: KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA 2016-2017