Završna predavanja – dr.sc. Azra Verlašević, van.prof.

Studenti koji slušaju nastavu kod dr.sc. Azre Verlašević, van.prof. će završna predavanja imati prema sljedećem rasporedu:

SVJETSKA III, POPULARNA KULTURA, SCENSKI IZRAZ – RASPORED