Zaštita zdravlja i njega djeteta – vježbe

Vježbe iz predmeta Zaštita zdravlja i njega djeteta će se održati u subotu, 20.12.2014. od 9 – 15:45 i u nedjelju, 21.12.2014. od 8 – 13:00 sati.